องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2565 “โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 21 – 25 , 28 – 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 – 12 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ นำโดย นากฤษฎา ยิ่งยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลได้ออกเคลื่อนที่ภายในตำบล ตามโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ รวมทั้งรับทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ได้ออกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ เช่น ให้บริการทางด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายที่อยู่ในพื้นที่ตำบล รับจดทะเบียนพาณิชย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ รับฟังปัญหาต่างๆ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รับบริการถ่ายเอกสาร และด้านอื่นๆ ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตอบปัญหาข้อขัดข้องและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว**

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *