องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ 081-0717624
เบอร์โทรศัพท์ 086-9735156