ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.164-001 สายทางบ้านดอนแดง-ศาลาแดง จำนวน 3 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. 164-001 สายทางบ้านดอนแดง-ศาลาแดง จำนวน 3 ช่วง ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2565 – เดือนมีนาคม 2565

Read more