องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.164-11 สายทางข้าง รร.ไผ่ใหญ่ศึกษา-วัดป่าโนนดู่ ม.10

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศทั่วไป

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.164-11 สายทางข้างโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา-วัดป่าโนนดู่ หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศทั่วไป

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.164-11 สายทางข้างโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา-วัดป่าโนนดู่ หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศทั่วไป

ประกาศอบต.ไผ่ใหญ่ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.164-11 สายทางข้างโรงเรียนไผ่ใหญ่-วัดป่าโนนดู่ หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่

Read More