ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฏาคม 2564 – เดือน ตุลาคม 2564

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบ.ถ164-11 สายทางข้างโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา-วัดป่าโนนดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more