ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download => เอกสา

Read more

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

Download => เอกสา

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง 164-001 สายบ้านดอนแดง – ศาลาแดง ตำบลไผ่ใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 914 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,570 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

Read more