คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

Read more

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2565 “โครงการออกกำลังกายแอโรบิคเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 “

วันพุธที่ 2 เดือนมีน

Read more