ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2564

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม (นมยูเอชที) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ป.6 โรงเรียนในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลไผ่ใหญ่ จำนวน 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ใหญ่และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดแสงไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more