องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่  นำโดยท่านนายกกฤษฎา ยิ่งยืน พร้อมคณะทำงานและผู้นำชุมชน ต้อนรับ นางคันธารส วงศ์เพ็ญ ท้องถิ่นอำเภอม่วงสามสิบลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนและเตรียมทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read More