องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.164-11 สายทางข้างโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา-วัดป่าโนนดู่ หมู่ที่ 10 บ้านไผใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้อบถิ่น อบ.ถ.164-12 สายบ้านโนนดู่-บ้านเหล่าสูง หมู่ที่ 6 บ้านโนนดู่ ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้อบถิ่น อบ.ถ.164-11 สายทางข้างโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา – วัดป่าโนนดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี