องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.164-12 สายบ้านโนนดู่-บ้านเหล่าสูง หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.164-11 สายทางข้างโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา-วัดป่าโนนดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี