องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่  หมู่ที่  1  ตำบลไผ่ใหญ่  
อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  34140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4525-1621
โทรสาร 0-4525-1641   
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL)   :  Phaiyai@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/phaiyaiubon
ID LINE :  Phaiyai1234