%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5

กระดานกระทู้หมวดหมู่: คำถาม%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังชำระได้หรือไม่