ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง 164-001 สายบ้านดอนแดง – ศาลาแดง ตำบลไผ่ใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 914 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,570 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

Read more