ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2565

ปี พ.ศ. 2564

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564

ปี พ.ศ. 2563

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน