องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566