องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *